۱۵:۲۸:۴۸ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
جشنواره زیباسازی فضای شهر مرودشت برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت، با حضور صالحی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت، حبیبی معاون فرهنگی شهرداری مرودشت و بهزادی و حبیبی مسئولین انجمن های تجسمی و خوشنویسی شهرستان مرودشت، جلسه برنامه ریزی پیرامون برگزاری جشنواره دیوارنویسی و نقاشی دیواری مرودشت برگزار شد. صالحی رییس اداره

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت، با حضور صالحی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت، حبیبی معاون فرهنگی شهرداری مرودشت و بهزادی و حبیبی مسئولین انجمن های تجسمی و خوشنویسی شهرستان مرودشت، جلسه برنامه ریزی پیرامون برگزاری جشنواره دیوارنویسی و نقاشی دیواری مرودشت برگزار شد.

صالحی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت در این جلسه با اشاره به برگزاری جشنواره “شهر، فرهنگ سکونت” در مرودشت به صورت خانوادگی در سال ۸۱ بیان داشت: برگزاری چنین برنامه هایی در سطح شهر، موجب ایجاد پیوستگی اجتماعی و فرهنگی حول محور خانواده در میان شهروندان گردید که تأثیرات آن به صورت ملموس در سطح شهر دیده شد.

وی زیباسازی شهر، انگیزش هنرمندان و ایجاد تعلق خاطر برای مردم را از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره های مردمی دانست.

حبیبی معاون فرهنگی شهرداری مرودشت نیز در این جلسه، زیباسازی فضای شهری را از اولویت های شهرداری دانست و گفت: ایجاد محیط شهری درخور شهروندان، از جمله اولویت های شهرداری مرودشت است که بخشی از این فرآیند با حذف زوائد بصری از سطح شهر آغاز شده و برگزاری جشنواره زیباسازی فضای شهری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه فجر، در ادامه ان صورت می گیرد.

در این جلسه پیرامون نحوه برگزاری جشنواره، فرآیند صدور فراخوان، انتخاب طرحها و آماده سازی فضا و وسایل موردنیاز، بحث و تبادل نظر گردید.


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر