۲۱:۰۷:۱۸ - دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
گزارش تصویری/ اولین یادواره شهدای عشایر ایل باصری مرودشت
پارس دشت، زهرا زارعی- اولین یادواره شهدای عشایر ایل باصری مرودشت، همزمان با ۲۲ اسفندماه، “روز ملی شهید“ برگزار شد.

پارس دشت، زهرا زارعی- اولین یادواره شهدای عشایر ایل باصری مرودشت، همزمان با ۲۲ اسفندماه، “روز ملی شهید“ برگزار شد.

photo_2016-03-15_11-32-53 photo_2016-03-15_11-31-34 photo_2016-03-15_11-31-40 photo_2016-03-15_11-32-19 photo_2016-03-15_11-32-22 photo_2016-03-15_11-31-38 photo_2016-03-15_11-32-25 photo_2016-03-15_11-32-34 photo_2016-03-15_11-32-46 photo_2016-03-15_11-32-49photo_2016-03-15_11-32-52 photo_2016-03-15_11-32-53 photo_2016-03-15_11-33-14 photo_2016-03-15_11-33-19 photo_2016-03-15_11-33-25 photo_2016-03-15_11-33-27 photo_2016-03-15_11-33-30 photo_2016-03-15_11-33-56 photo_2016-03-15_11-34-17 photo_2016-03-15_11-34-21 photo_2016-03-15_11-34-23photo_2016-03-15_11-34-24 (2) photo_2016-03-15_11-34-24 photo_2016-03-15_11-34-25 photo_2016-03-15_11-34-26 photo_2016-03-15_11-34-27 photo_2016-03-15_11-34-33 photo_2016-03-15_11-34-34 photo_2016-03-15_11-34-37 photo_2016-03-15_11-34-38 photo_2016-03-15_11-34-41 photo_2016-03-15_11-34-42photo_2016-03-15_11-34-43 (2) photo_2016-03-15_11-34-43 photo_2016-03-15_11-34-44 photo_2016-03-15_11-34-45 photo_2016-03-15_11-35-04 (2) photo_2016-03-15_11-35-04 photo_2016-03-15_11-35-07 photo_2016-03-15_11-35-08 photo_2016-03-15_11-35-14 photo_2016-03-15_11-35-21 photo_2016-03-15_11-35-23


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر