• شرکت قند مرودشت صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۲۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت قند مرودشت با انتشار عملکرد یکساله منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۶ اعلام کرد در سال مالی که گذشت مبلغ ...
  • به گزارش “پارس دشت” اهالی کوی جنب حوضچه تصفیه خانه جدید الاحداث کارخانه قند واقع در خیابان فرهنگ با تنظیم و ارسال طومار نسبت به احداث حوضچه جدید در محل مذکور به منظور تصفیه پساب صنعتی کارخانه اعتراض نموده و خواستار تعطیلی این حوضچه شده اند.   قابل ذکر است دلیل این خواسته از سوی ...

ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر