۸:۴۰:۴۶ - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
اعتباربخشی بیمارستان شهید مطهری مرودشت توسط ارزیابان کشوری
در برنامه ارزیابی سالیانه بیمارستان ها با عنوان اعتبار بخشی، بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت توسط کارشناسان کشوری در روز های ۱۴،۱۵و۱۶ اسفند ماه مورد ارزیابی قرار گرفت.   به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید مطهری مرودشت، دکتر سید محمد علی موسوی رئیس بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت ضمن عرض خسته نباشید به

IMG_0011

در برنامه ارزیابی سالیانه بیمارستان ها با عنوان اعتبار بخشی، بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت توسط کارشناسان کشوری در روز های ۱۴،۱۵و۱۶ اسفند ماه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید مطهری مرودشت، دکتر سید محمد علی موسوی رئیس بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت ضمن عرض خسته نباشید به ارزیابان و مسئولین مرکز بیان داشت: مطالب آموزشی بسیاری می توان ازاعتبار بخشی کسب کرد و امیدوارم اعتباربخشی در سال های آینده ارتقاء یافته و باور همگی ما بشود.

 

ارزیاب ارشد اعتبار بخشی ضمن تشکر از زحمات مسئولین و کارکنان در جلسه پایانی بیان داشت: مستندات و حجم اطلاعات بخش ها و واحد ها بسیار زیاد و خوب بود که این نشان ازتعصب و عرق سازمانی مسئولین و پرسنل می باشد.

 

دکترحسن خداپرست گفت: ارائه بازخورد ارزیابی به مسئولین بیمارستان قطعادرارتقاءسطح خدمات موثر خواهد بود.

 

زهرا اقبالی یکی از ارزیابان اعتبار بخشی اظهار داشت: تلاش مستمر در بیمارستان کاملا مشخص است و این نشان می دهد سازمان واقعا آماده و آگاه نسبت به مبانی اعتبار بخشی می باشد.

 

پروین شیروانی مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت ضمن تشکر از زحمات تمامی مسئولین وکارکنان بیمارستان بیان داشت: اعتبار بخشی به عنوان ابزاری برای ارتقاء سطح خدمات مراکز درمانی می باشد که با نبود آن سطح این خدمات کاهش می یابد.

 

اعتبار بخشی یاهمان ارزیابی بیمارستان ها هر ساله توسط ارزیابان وزارت بهداشت و طبق زمان بندی اعلام شده صورت می گیرد و در آن با توجه به  نوع خدمات، نحوه ارائه و کیفیت خدمات به مراکز درجه داده می شود.

IMG_0020 IMG_0031 IMG_0033


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر