خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۷/۱۱/۱۶ ۱۶:۰۱
شناسه خبر : 22309

دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرودشت

...