۱۵:۳۱:۱۲ - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
گزارش تصویری/ برگزاری انتخابات خانه مطبوعات مرودشت
انتخابات خانه مطبوعات فارس شعبه شهرستان مرودشت با حضور مسئولین استانی و تمامی اصحاب رسانه مرودشت برگزار گردید.

انتخابات خانه مطبوعات فارس شعبه شهرستان مرودشت با حضور مسئولین استانی و تمامی اصحاب رسانه مرودشت برگزار گردید.

IMG_9290 IMG_9292 IMG_9295 IMG_9298 IMG_9302 IMG_9303 IMG_9304 IMG_9305 IMG_9308 IMG_9309 IMG_9310 IMG_9311 IMG_9312 IMG_9314 IMG_9316 IMG_9317 IMG_9318 IMG_9320 IMG_9321 IMG_9325 IMG_9328 IMG_9329 IMG_9331 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9338 IMG_9341 IMG_9344 IMG_9348 IMG_9350 IMG_9352 IMG_9356 IMG_9364 IMG_9366 IMG_9367 IMG_9369 IMG_9374 IMG_9381 IMG_9383 IMG_9385 IMG_9391 IMG_9393 IMG_9394 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9398 IMG_9399 IMG_9412 IMG_9419 IMG_9433


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر