۱۶:۰۱:۵۱ - جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵
گزارش تصویری/ رژه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در مرودشت
پارس دشت، زهرا زارعی- مراسم رژه هفته دفاع مقدس در مرودشت برگزار شد. مطالب مرتبط: گزارش تصویری/ رژه به مناسبت هفته دفاع مقدس در مرودشت

پارس دشت، زهرا زارعی- مراسم رژه هفته دفاع مقدس در مرودشت برگزار شد.

photo_2016-09-24_02-55-15 photo_2016-09-24_02-55-18 photo_2016-09-24_02-55-30 photo_2016-09-24_02-55-34 photo_2016-09-24_02-55-37 photo_2016-09-24_02-55-43 photo_2016-09-24_02-55-58 photo_2016-09-24_02-56-04 photo_2016-09-24_02-56-08 photo_2016-09-24_02-56-12 photo_2016-09-24_02-56-17photo_2016-09-24_02-56-24 photo_2016-09-24_02-56-31 photo_2016-09-24_02-56-35 photo_2016-09-24_02-56-40 photo_2016-09-24_02-56-44 photo_2016-09-24_02-56-52 photo_2016-09-24_02-56-59 photo_2016-09-24_02-57-04 photo_2016-09-24_02-57-15 photo_2016-09-24_02-57-20 photo_2016-09-24_02-57-32photo_2016-09-24_02-57-40 photo_2016-09-24_02-57-47 photo_2016-09-24_02-57-51 photo_2016-09-24_02-57-57 photo_2016-09-24_02-58-01 photo_2016-09-24_02-58-05 photo_2016-09-24_02-58-11 photo_2016-09-24_02-58-15 photo_2016-09-24_02-58-19 photo_2016-09-24_02-58-26 photo_2016-09-24_02-58-31photo_2016-09-24_02-58-38 photo_2016-09-24_02-58-43 photo_2016-09-24_02-58-47 photo_2016-09-24_02-59-00 photo_2016-09-24_02-59-04 photo_2016-09-24_02-59-13 photo_2016-09-24_02-59-16 photo_2016-09-24_02-59-30 photo_2016-09-24_02-59-35 photo_2016-09-24_02-59-42 photo_2016-09-24_02-59-48 photo_2016-09-24_02-59-52 photo_2016-09-24_02-59-56


مطالب مرتبط:

گزارش تصویری/ رژه به مناسبت هفته دفاع مقدس در مرودشت


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر