۲۱:۴۲:۲۷ - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان مرودشت با حضور وزیر دادگستری و استاندار فارس
پارس دشت- مرضیه زارع، حسین برزگر- شورای اداری شهرستان مرودشت با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، سید محمدعلی افشانی استاندار فارس، برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری شهرستان مرودشت برگزار گردید.

پارس دشت- مرضیه زارع، حسین برزگر- شورای اداری شهرستان مرودشت با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، سید محمدعلی افشانی استاندار فارس، برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری شهرستان مرودشت برگزار گردید.

photo_2017-02-11_08-35-05 photo_2017-02-11_08-35-09 photo_2017-02-11_08-35-24 photo_2017-02-11_08-36-37 photo_2017-02-11_08-36-44 photo_2017-02-11_08-36-57 photo_2017-02-11_08-37-00 photo_2017-02-11_08-37-08 photo_2017-02-11_08-37-12 photo_2017-02-11_08-37-18 photo_2017-02-11_08-37-30 photo_2017-02-11_08-37-35 photo_2017-02-11_08-37-38 photo_2017-02-11_08-38-12 photo_2017-02-11_08-38-15 photo_2017-02-11_08-38-25 photo_2017-02-11_08-38-38 photo_2017-02-11_08-38-41 photo_2017-02-11_08-38-44 photo_2017-02-11_08-38-45 photo_2017-02-11_08-38-48 photo_2017-02-11_08-39-01 photo_2017-02-11_08-39-07 photo_2017-02-11_08-39-20 photo_2017-02-11_08-39-27 photo_2017-02-11_08-39-34 photo_2017-02-11_08-40-04


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر