۵:۵۸:۵۲ - پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان پاسارگاد
پارس دشت: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد گفت: پس از پیگیریهای لازم اولین جلسه کار گروه مدیریت پسماند در محل فرمانداری شهرستان پاسارگاد  با حضور معاون محترم فرماندار، بخشداران، شهرداران و سایرمسئولین دستگاههای ذیربط  با هدف بررسی وضعیت پسماند وساماندهی آن در سطح شهرستان برگزارشد.   در این جلسه ضمن تاکید براجرای قانون

icon (15)

پارس دشت: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد گفت: پس از پیگیریهای لازم اولین جلسه کار گروه مدیریت پسماند در محل فرمانداری شهرستان پاسارگاد  با حضور معاون محترم فرماندار، بخشداران، شهرداران و سایرمسئولین دستگاههای ذیربط  با هدف بررسی وضعیت پسماند وساماندهی آن در سطح شهرستان برگزارشد.

 

در این جلسه ضمن تاکید براجرای قانون مدیریت پسمانددرسطح شهرستان توسط متولیان  ، مشکلات موجود دراجرای قانون مذکوراز جمله نبود اعتبار کافی ،مناسب نبودن خودرو های حمل زباله،همچنین آموزش وفرهنگ سازی جهت کاهش مصرف ظروف یکبار مصرف ، نظارت  مستمربرفعالیت  مراکز رفاهی بین راهی ،پایش محور های مواصلاتی ،پاکسازی پسماند بین راهی  وفعال سازی تشکل ها وسمنهای زیست محیطی اشاره شد .

 

مکرمی گفت مصوب گردید ارگانهای ذیربط تا ۱۰بهمن ماه نسبت به پاکسازی محیط روستاها وشهرها اقدام نموده وعملکرد خودرا گزارش نمایند، همچنین دراین راستا مقرر شد در۲۰اسفندماه سال جاری پاکسازی محیط با حضور ادارات، مردم عامه وتشکلهای زیست محیطی در سطح شهرستان برگزارشود.

 

مکرمی در پایان گفت قانون مدیریت پسماندهادرمورخ ۸۳/۲/۲۰توسط مجلس شورای اسلامی  تصویب شد وآیین نامه اجرایی آن در تاریخ۵/۵/۸۴ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است ،دراین قانون وآیین نامه آن، وظایف دستگاههای اجرایی واشخاص حقوقی وحقیقی تفکیک وحیطه اختیارات هریک از آنها مشخص شده است.


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر