۸:۳۵:۱۰ - جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ آماده سازی روستای عماد آباد جهت برگزاری تعزیه میدانی
پارس دشت- روستای عماد آباد مرودشت برای برگزاری تعزیه ۱۴۰ نفری و بزرگترین تعزیه جنوب کشور آماده می شود. این تعزیه امروز ظهر ساعت ۱۴ برگزار می گردد. گوشه هایی از شور اهالی عمادآباد و عاشقان حسینی را در زیر مشاهده می نمایید:

پارس دشت- روستای عماد آباد مرودشت برای برگزاری تعزیه ۱۴۰ نفری و بزرگترین تعزیه جنوب کشور آماده می شود. این تعزیه امروز ظهر ساعت ۱۴ برگزار می گردد. گوشه هایی از شور اهالی عمادآباد و عاشقان حسینی را در زیر مشاهده می نمایید:


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر