۸:۳۲:۵۹ - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست پاسارگاد: تصادفات جاده ای و تلفات حیات وحش
 پارس دشت- رییس حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد گفت:  به هم خوردن تعادل اکولوزیکی  در اکوسیستمهای جنگلی، مرتعی، تالابها در اثرفعالیتهای مخرب انسانی مانند تخریب زیستگاه، قطع درختان وبوته های جنگلی، شکار وصیدغیر مجاز،آتش سوزیهای عمدی وغیر عمدی، برداشت آب از سفره ای آب زیر زمینی وسطحی،خشکسالی،بروز ریز گردها،آتش زدن بقایای گیاهی ،عدم مدیریت بهینه

DSC_0002

 پارس دشت- رییس حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد گفت:  به هم خوردن تعادل اکولوزیکی  در اکوسیستمهای جنگلی، مرتعی، تالابها در اثرفعالیتهای مخرب انسانی مانند تخریب زیستگاه، قطع درختان وبوته های جنگلی، شکار وصیدغیر مجاز،آتش سوزیهای عمدی وغیر عمدی، برداشت آب از سفره ای آب زیر زمینی وسطحی،خشکسالی،بروز ریز گردها،آتش زدن بقایای گیاهی ،عدم مدیریت بهینه فاضلاب های  صنعتی وبهداشتی و تصادفات جاده ای  رخ میدهد واین بهم خوردن تعادل  باعث ساده شدن زنجیره غذایی در حیات وحش می  گردد به نحوی که کاهش جمعیت یک گونه باعث افزایش جمعیت گونه دیگر می شود به عنوان مثال کاهش جمعیت گونه پلنگ به عنوان گونه موجود درراس هرم غذایی باعث افزایش جمعیت گونه گراز می شودواین اتفاق برای گونه های دیگر نیز رخ میدهد که دارای تبعاتی هست.

ز طرفی تخریب زیستگاه وخشکسالی ونبودغذا و منابع آب کافی جهت استفاده حیات وحش باعث مهاجرت اجباری ویا حرکت گونه های جانوری از ارتفاعات بالادست به سمت مناطق پایین دست ودشتها ونهایتا باغات ومزارع می گرددکه به مهاجرت عمودی موسوم است اگر چه این باغات ومزارع ایجاد شده در دامنه کوهستان وتپه ماهور ها خود دست اندازی به زیستگاه  حیات وحش محسوب میشود. مکرمی  گفت  ایجاد شبکه راههای ارتباطی در قالب راههای اصلی، اتوبان، وبزرگراه عرصه را بر حیات وحش تنگتر نموده است به صورتیکه گونه ای حیات وحش به ویزه گونه هایی که شب فعال هستند مانند خرس، پلنگ، کفتار، گرگ وسایرگونه ای دیگر،بدلیل نبود آب  وغذای کافی، ارتفاعات را به قصد جستجوی  طعمه وغذا به سمت مراکز انسانی واراضی دشت ترک می کنند وبا توجه به اینکه در زمان احداث شبکه های جاده ای به خصوص در مناطق مشرف به مناطق حساس وزیستگاههای حیات وحش  مانند پارکهای ملی،منطقه حفاظت شده،پناهگاه حیات وحش ،  روگذر ویا زیر گذر برای دسترسی حیات وحش به دشتها در نظر گرفته نشده است. حیات وحش بخصوص پستاندارن شب فعال ، خزندگان چون لاکپشت بدلیل سرعت زیاد خودروهای عبوری وکاهش میدان دید  رانندگان در شب  که به یک ششم دید در روز می رسد به راحتی آسیب دیده وتلف می شوندوبدین صورت تصادفات جاده ای با حیات وحش علاوه بر زیان اقتصادی، باعث تهدید وکاهش جمعیت گونه های حیات وحش می شود که جای تامل دارد، مکرمی درادامه گفت ضروریست در زمان ایجاد شبکه های جاده ای علاوه بر لحاظ ارزیابیهای زیست محیطی،ایجاد معبر جهت عبور حیات وحش، تابلوهای هشدار دهنده در مجاورت جادهها به ویزه  در محدوده مرز مناطق حساس زیست محیطی نصب گردد. از طرفی رانندگان عزیز به منظور کاهش تصادف با گونه های جانوری به خصوص درفصل زاداوری حیات وحش   می بایست با رعایت سرعت مجازدر روز وکاهش سرعت در شب  به تابلوهای  هشدار دهنده توجه کافی داشته باشند.مکرمی در پایان گفت   استان فارس بدلیل قرار گرفتن  در ناحیه پوششی زاگرسی وایران تورانی دارای تنوع گونه ای است.دراین استان۷۲ گونه پستاندار،۳۵۶گونه پرنده،۴۹گونه خرنده،۴گونه دوزیست، و۴۳ گونه ماهی گزارش شده است.


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر